VEČER: 24 voščil in želja ob 24. rojstnem dnevu Slovenije

Posted by in Gospodarstvo, V medijih 24 Jun 2015

“Dan državnosti je dan praznovanja, saj smo pred štiriindvajsetimi leti dobili neodvisno državo Slovenijo. Obenem nam je pogled na to obdobje opomin, da stvari niso šle po planu in da smo sami odgovorni, kakšno državo imamo.  Prevelikokrat Slovenci pozabimo, da je neodvisnost bil le prvi korak k željenim spremembam. Za povečanje blaginje državljanov je bilo v prvi vrsti potrebno preiti iz socializma v ekonomski liberalizem. Državniki so veliko obljubljali, a bolj malo realizirali. Državljani smo pa bili preveč pasivni ob teh tematikah. Danes smo v situaciji, ko ima Slovenija že nekaj let najmanj ekonomskega liberalizma v EU. Celo manj kot Grčija. V praksi to pomeni, da se slovenska država oziroma politika vtika v stvari, ki bi morale biti prepuščene državljanom in trgu: od pretirane obdavčitve dela in regulative poslovnega okolja do dolgotrajnih birokratskih postopkov ter enega najbolj rigidnih trgov dela na svetu. Obenem pa omejevanje domačega ali tujega zasebnega lastništva v podjetjih zatira konkurenco tako v kvaliteti kot v ceni, posledično pa ni razvoja, napredka in predvsem večje blaginje državljanov. Ekonomsko najliberalnejše so Finska, Velika Britanija, Irska, Danska, Malta in Estonija. Želimo biti kot slednja skupina držav ali kot Grčija?” – mag. Tanja Porčnik, predsednica Visio instituta

Tanja Porcnik, Večer, 2-3, 24.6.2015
Vir: Večer, 24 voščil in želja ob 24. rojstnem dnevu Slovenije, 24. junij 2015.

Post a comment