O Visio institutu

Visio, institut ekonomskih in strateških raziskav, je samostojen in neodvisen možganski trust oziroma think tank.
  • Vizija Visio instituta

    Odprta, svobodna, razvita in pravična Slovenija.

  • Poslanstvo Visio instituta

    Oblikovanje in promoviranje javnih politik in institucij, ki vodijo v odprto, svobodno, razvito in pravično Slovenijo.

Visio publikacije

Visio dogodki

Visio kontakti