O Visio institutu

Visio, institut ekonomskih in strateških raziskav, je samostojen in neodvisen možganski trust oziroma think tank. Svoje prve korake je Visio institut naredil pod okriljem društva Svetilnik. Ker so s časom projekti postajali številčnejši in njihova prepoznavnost v javnosti večja, je jeseni leta 2014 bila sprejeta odločitev o samostojni poti. Visio institut je bil vpisan v sodni register 13. februarja 2015.

 

Visio publikacije

Visio dogodki

Visio kontakti

  • Vizija Visio instituta

    Odprta, svobodna, razvita in pravična Slovenija.

  • Poslanstvo Visio instituta

    Oblikovanje in promoviranje javnih politik in institucij, ki vodijo v odprto, svobodno, razvito in pravično Slovenijo.