Visio, institut ekonomskih in strateških raziskav, je samostojen in neodvisen možganski trust oziroma think tank.

  • Vizija Visio instituta

    Odprta, svobodna, razvita in pravična Slovenija.

  • Poslanstvo Visio instituta

    Oblikovanje in promoviranje javnih politik in institucij, ki vodijo v odprto, svobodno, razvito in pravično Slovenijo.


Visio publikacije

Visio dogodki

Visio kontakti

 


Partnerji Visio instituta

Visio institut je član mreže 4Liberty, ki združuje think tanke v centralni in vzhodni Evropi.

4Liberty logo

Visio institut je član svetovne mreže Economic Freedom in tako so-izdajatelj letnega poročila Ekonomska svoboda sveta (ang. Economic Freedom of the World).
Economic Freedom Network.
Visio institut je član mreže Atlas, ki združuje 400 nevladnih organizacij po celem svetu.