Podpora

Delovanje Visio instituta omogočajo darila, volila, donacije in drugi viri tako od pravnih in fizičnih oseb kot od fundacij v Sloveniji in po svetu.

Delovanje in stališča instituta so neodvisna od virov financiranja.

Zahvaljujemo se našim podpornikom.

…podpora na bančni račun

Upravičenec: Institut ekonomskih in strateških raziskav, Visio – Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija
Banka: Banka Koper, Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, Slovenija
BIC/SWIFT banke: BAKOSI2X
IBAN bančnega računa: SI56 1010 0005 3939 076

…podpora na PayPal račun