Trgovanje z emisijami v Evropski uniji – rešitev ali nov problem?

Posted by in Analize, Energetika 30 Apr 2012

 

POVZETEK

Od leta 2005 v Evropski uniji deluje mehanizem trgovanja z emisijskimi kuponi (EU ETS), cilj katerega je zmanjšati izpuste toplogrednih plinov (TGP) v ozračje, ter tako izpolniti zastavljene cilje, h katerim so se zavezale članice EU v skladu s Kjotskim Protokolom. EU ETS je daleč najobširnejša politika omejevanja TGP na svetu, ki trenutno vpliva na delovanje skoraj 12.000 podjetij, ki delujejo v EU. Izpusti podjetij, zajetih v ta mehanizem, predstavljajo preko 40% vseh TGP proizvedenih na območju EU.

Čeprav sistem trgovanja z emisijskimi kuponi temelji na delovanju tržnih mehanizmov, obstaja še vedno preveč političnih in drugih silnic, ki omejujejo učinkovito delovanje tega sistema.

V tej analizi bom predstavil glavne probleme, ki onemogočajo učinkovito delovanje ETS, ter nekatere alternativne ideje, s katerimi bi lahko omejili onesnaževanje ter tako izboljšali okolje v katerem živimo.

[gview file=”http://visio-institut.org/wp-content/uploads/2015/03/Visio-Policy-analiza-1.pdf”]

Sorry, the comment form is closed at this time.