Slovenija po paternalizmu države na 16. mestu v EU

Posted by in Sporočila za javnost 31 Mar 2016

Indeks paternalizma (ang. Nanny State Index), ki ga letos premierno objavlja Institute of Economic Affairs iz Velike Britanije v sodelovanju s številnimi evropskimi inštituti (v Sloveniji je partner Visio institut), razporeja države Evropske unije glede na obseg regulative in obdavčitve življenjskega stila na področju alkohola, cigaret in prehrane.

Na vrh Indeksa paternalizma so se uvrstile države, ki najbolj regulirajo omenjena področja, to so Finska (1. mesto), Švedska (2. mesto) in Velika Britanija (3. mesto). Medtem ko najmanj paternalistične Češka republika (28. mesto), Nemčija (27. mesto) in Luksemburg (26. mesto).

Slovenija, ki jo Indeks paternalizma postavlja na 16. mesto, se je najslabše odrezala v kategoriji hrane in pijače, kjer je s 10. mestom le eno mesto boljša od Grčije, najboljše pa v kategoriji e-cigaret, kjer zaseda 27. mesto.

Obdavčitev in regulative življenjskega stila, ki sta predstavljeni v Indeksu paternalizma, se največkrat upravičujejo z argumentom, da ima tak življenjski stil negativne posledice na javno zdravje. Vendar kot analiza podatkov zbranih v Indeksu paternalizma pokaže ni povezave med paternalistično obdavčitvijo in regulacijo življenjskega stila ter pričakovano življenjsko dobo.

graf 1

Če pogledamo podatke analiziramo še globje, ugotovimo, da ni povezave med regulacijo alkohola in količino zaužitega alkohola, kot tudi ni povezave med regulacijo kajenja in deležem kadilcev v populaciji.

Več o Indeksu paternalizma (ang. Nanny State Index) lahko preberete na http://visio-institut.org/indeks-paternalizma-2016.

Post a comment