Slovenija po paternalizmu države na 16. mestu v EU

Posted by in Sporočila za javnost 31 Mar 2016

Paternalistični indeks (ang. Nanny State Index), ki ga letos premierno objavlja Institute of Economic Affairs iz Velike Britanije v sodelovanju s številnimi evropskimi inštituti (v Sloveniji je partner Visio institut), razporeja države Evropske unije glede na paternalistično regulacijo življenjskega stila na področju alkohola, cigaret in prehrane.

Na vrh paternalističnega indeksa so se uvrstile države, ki najbolj regulirajo omenjena področja, to so Finska (1. mesto), Švedska (2. mesto) in Velika Britanija (3. mesto). Medtem ko najmanj regulirajo Češka (28. mesto), Nemčija (27. mesto) in Luksemburg (26. mesto).

Slovenija, ki jo paternalistični indeks postavlja na 16. mesto, se je najslabše odrezala v kategoriji hrane in pijače, kjer je s 10. mestom le eno mesto boljša od Grčije, najboljše pa v kategoriji e-cigaret, kjer zaseda 27. mesto.Nanny State Index 2016, table

Obdavčitev in regulative življenjskega sloga, ki sta predstavljeni v paternalističnem indeksu, se največkrat upravičujejo z argumentom, da ima tak življenjski slog negativne posledice na javno zdravje. Vendar kot analiza podatkov zbranih v paternalističnem indeksu pokaže ni povezave med paternalistično obdavčitvijo in regulacijo življenjskega sloga ter pričakovano življenjsko dobo.

graf 1

Če pogledamo podatke analiziramo še globje, ugotovimo, da ni povezave med regulacijo alkohola in količino zaužitega alkohola, kot tudi ni povezave med regulacijo kajenja in deležem kadilcev v populaciji.

Več o paternalističnem indeksu (ang. Nanny State Index) lahko preberete na http://visio-institut.org/the-nanny-state-index/.

Post a comment