DEMOKRACIJA: Slovenija po ekonomski svobodi še vedno najslabša med državami EU!, Demokracija

Posted by in V medijih 15 Sep 2016

Visio institut je v sodelovanju s svetovno mrežo ekonomske svobode objavil vsakoletno poročilo o ekonomski svobodi sveta. Namen lestvice Inštituta Fraser (intervju s soustanoviteljem dr. Walkerjem objavljamo na naslednjih straneh) je meriti stopnjo ekonomske svobode posameznih držav, pri čemer se upošteva 42 kazalnikov s petih področij, zajemajo pa obseg (para)države, pravni sistem in varovanje pravic, trdnost valute, svobodo mednarodne trgovine in predpise. Letno poročilo ekonomske svobode sveta se meri z dveletnim zamikom, saj so podatki v nekaterih državah objavljeni z večletno zamudo. Letošnje poročilo prikazuje stanje iz leta 2014.

Vir: Slovenija po ekonomski svobodi še vedno najslabša med državami EU!, Demokracija (15.9.2016).

Post a comment