Sistemska korupcija v Sloveniji: značilnosti in posledice

Posted by in Uncategorized 16 Oct 2012

Vsaka prevlada posameznikov ali skupin nad določenim področjem aktivnosti družbe predstavlja grožnjo zlorabe pravic ostalih predstavnikov družbe. Monopoli ali drugačna prevlada predstavljajo nevarnost za zlorabo moči—tako v politični kot ekonomski sferi družbe. Kot taka je prevlada nevarnost omejevanja možnosti šibkejših posameznikov ali skupin, da bi uresničili svoje politične interese, svojo poslovnost, inovativnost in ustvarjalnost, nenazadnje pa vse tisto, kar imenujemo posameznikove pravice.

Prevlade ogrožajo družbeno kohezivnost na ravni občutenja, da pripadamo sorodni skupnosti z istimi vrednotami in neformalnimi institucijami, da je naša politična participacija smiselna in na ravni vzpostavljanja razmer, v okviru katerih noben posameznik ali skupina ne bo marginalizirana ali manj zaščitena.

V družbi, kjer v politični ali ekonomski sferi prevladujejo maloštevilni posamezniki ali skupine in nad katerimi ni vzpostavljen domala nikakršen nadzor, obstaja nevarnost, da bodo individualne

pravice kršene. Država in trg sta v tovrstnih skupnostih zgolj sredstvo za plenjenje in izkrivljanje skupnega interesa v dobro plenilskih elit. In natančno to se je zgodilo v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih in se dogaja v številnih kapitalističnih demokracijah, vključno z ZDA.

V Sloveniji nismo izgubili samo sposobnosti za uresničitev demokratičnih, liberalnih načel temveč tudi republikanskih načel.

Da, izgubili smo republiko.

[gview file=”http://visio-institut.org/wp-content/uploads/2015/03/Visio-Policy-analiza-4.pdf”]

Post a comment