NOVA24 TV: Slovenija se je znašla med državami članicami EU, ki najbolj omejujejo in obdavčujejo način življenja državljanov

Posted by in V medijih, Zdravstvo 10 May 2017

Foto: iStock

Vedno bolj je v porastu trend, da države članice Evropske unije regulirajo življenjski stil državljank in državljanov na področju prehrane, pijače, cigaret in alkohola. To je namreč razkril indeks paternalizma za letošnje leto, ki ga je objavil belgijski EPICENTER v sodelovanju s slovenskim Visio institutom.

Tanja Porčnik iz Visio instituta je izpostavila, da je kljub trditvam, da politike, ki regulirajo življenjski stil prebivalstva, prispevajo k izboljšanju zdravja – rezultat ravno nasproten, in dodala, da te prispevajo k pojavljanju težav in stroškov. “Nerazumna regulativa namreč na strani države ustvarja nepotrebno birokracijo in proračunske izdatke za policijo, finančne in druge državne organe. Obenem se ta regulativa na strani državljanov odraža v dražjih produktih, kar najbolj občutijo tudi tisti z najnižjimi dohodki, saj je obdavčitev življenjskega stila regresivna.”

Vir: Slovenija se je znašla med državami članicami EU, ki najbolj omejujejo in obdavčujejo način življenja državljanov, Nova24 TV, 10.05.2017.

Post a comment