MLADINA: Socialno razviti

Posted by in V medijih 15 Jul 2016

Tanja Porčnik z Visio Instituta, ki je Fraserjev slovenski partner, je lani septembra na Televiziji Slovenija povedala, da je tako zaradi velike javne porabe in »enega najrigidnejših trgov dela na svetu«. Poleg tega k slabi uvrstitvi prispevajo velik delež državnega lastništva podjetij, progresivna obdavčitev plač in podobno. Iz tega sledijo predvidljivi nasveti za politiko.

Vir: Socialno razviti, Mladina (15.7.2016).

Post a comment