FINANCE: Slovenija je ekonomsko svobodna tako kot Surinam

Posted by in V medijih 15 Sep 2016

Slovenija z doseženim 97. mestom na svetu najmanj ekonomsko svobodna članica Evropske unije, kaže letno poročilo Ekonomska svoboda sveta, ki ga objavlja Visio institut. Letošnje poročilo o ekonomski svobodi temelji na podatkih iz leta 2014, vendar Slovenija kljub napredku še vedno zaostaja za svojo najvišjo stopnjo ekonomske svobode, ki jo je dosegla leta 2010, ko so avtorji analizirali podatke o ekonomski svobodi iz leta 2008.

Vir: Slovenija je ekonomsko svobodna tako kot Surinam, Finance (15.9.2016).

Post a comment