Dr. Michael Walker za Demokracijo: Recept za gospodarski uspeh: Posnemati navade drugih uspešnih držav!

Posted by in V medijih 15 Sep 2016

dsc_0727Mag. Maja Kocjan, Demokracija: Sodelovali ste na posvetu o pregledu ekonomske svobode v svetu, ki je v okviru Visio instituta potekal na Bledu. Kaj je bil vaš poudarek v razpravi?

Dr. Michael Walker: V mojem nastopu je bilo največ govora o tem, kako velik vpliv je imel projekt Ekonomska svoboda v svetu (ESS) pri zviševanju ravni človekove svobode. Projekt smo leta 1984 začeli na Univerzi v Cambridgeu, kjer sem z Miltonom in Rose Friedman z organizacijo različnih sestankov na različnih lokacijah začel z dvigovanjem ravni razumevanja ekonomske  svobode in  pomembnosti njene vloge. V zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je to privedlo do oblikovanja tako imenovane lestvice ekonomske svobode v svetu in podobnih lestvic, omejenih na regionalno in subnacionalno raven. Dve od takšnih lestvic – Lestvica kitajskih provinc, ki sta jo zasnovala dr. Fan Gang in dr. Xailou Wang, ter Lestvica indijskih zveznih držav, delo dr. Bibecka Debroya in Laveesha Bandarija − sta se v državah, kjer ju uporabljajo, izkazali za zelo vplivni pri uravnavanju ravni ekonomske svobode.

V svojem govoru sem na podlagi najnovejših podatkov prikazal, da lahko uspešnost države pripišemo njeni populaciji, saj se je od leta 1970 raven ekonomske svobode povečala za več kot dvakrat. Čemu takšnemu v zgodovini sveta še nismo bili priča in nedvomno postavlja temelje za premik proti popolni svobodi človeka – tako civilni kot tudi ekonomski. (Podatke iz najnovejših raziskav lahko najdete na http://www.fraserinstitute.org/.)

Vir: Dr. Michael Walker za Demokracijo: Recept za gospodarski uspeh: Posnemati navade drugih uspešnih držav!, Demokracija (16.09.2016)

Post a comment