Dan davčne svobode

Dan davčne svobode

Posted by in Uncategorized 14 Mar 2015

Dan davčne svobode (ang. Tax Freedom Day) je ločnica, ki prikazuje, koliki del leta delamo zase in koliki del za državo. Povedano drugače, to je dan v letu, ko prenehamo delati za državo in začnemo delati zase. S tem je dan davčne svobode eden od kazalcev, ki prikazujejo, koliko svobode imamo prebivalci Slovenije pri svojem ekonomskem ustvarjanju. Dan davčne svobode je agregatni kazalec, kar pomeni, da je izračunan narejen za povprečnega prebivalca Slovenije.

Viri podatkov za izračun dneva davčne svobode v Sloveniji so bile različne podatkovne zbirke in publikacije Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) ter Gregorijanski koledar.

Izračun dneva davčne svobode v Sloveniji temelji na konsolidiranih agregatnih prihodkih javnega sektorja (države, občin, pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja). V prihodke je vključena tako investicijska potrošnja kot prilivi iz Evropske unije, ne pa samo najemanje in vračanje posojil. Med prihodke prav tako niso vključeni paradavki (npr. naročnina za RTV) in članarine obveznim zbornicam kot tudi ne izdatki podjetij v pretežni državni lasti oz. pod prevladujočim državnim vplivom. Podatek za tekoče oz. zadnje leto je ocena in je popravljen, ko so objavljeni končni podatki.

Društvo Svetilnik izračunava dan davčne svobode za Slovenijo od leta 2008.

Post a comment