SIOL.NET: Boj za kaj: za Luko Koper ali za status quo?

Posted by in V medijih 01 Jul 2016

Anže Burger, Siol.netRaziskovalec Visio instituta dr. Anže Burger je za Siol.net povedal:

“Do upora v Luki Koper je prišlo v povezavi z načrtovanim projektom gradnje drugega tira, kjer očitno SMC želi nastaviti svoje ljudi na tiste položaje, ki so ključni za nadzor stroškov in podeljevanja poslov v okviru projekta. To seveda ni všeč interesnim skupinam, ki trenutno obvladujejo Luko Koper.

Strokovnjaki so glede drugega tira jasno povedali, da je predlagana trasa neustrezna in neupravičeno draga, saj obstaja veliko cenejša možnost gradnje vzporedno z obstoječim tirom Koper–Divača. Trenutni projekt s številnimi predori, viadukti, mostovi in galerijami na že tako nepredvidljivih kraških tleh je način, kako izčrpati maksimalno višino rente davkoplačevalskega denarja. Ponovila se bo zgodba TEŠ 6, Stožic, šentviškega predora in podobnih sifonskih projektov.

SDH ima sicer kot predstavnik 62 odstotkov kapitala vso pravico do zamenjave nadzornega sveta v Luki Koper na jutrišnji skupščini. Javnost s tega vidika nima pravice posegati ali se spraševati o smiselnosti lastninske pravice delničarja. Po drugi strani pa sta SDH in Republika Slovenija last nas vseh in zato je v javnem interesu, da se ustrezno upraviči predlagano menjavo NS. SDH po mojem mnenju ni ustrezno argumentiral razlogov za menjavo.

Ta gordijski vozel avtonomnosti lastnika in javnega interesa do upravljanja družb v državni lasti je mogoče presekati le tako, da se vse družbe v državni lasti, ki delujejo na trgu, privatizira. Privatni lastniki bodo potem nosili odgovornost za morebitne neustrezne prakse korporativnega upravljanja, kar pa ne bo več domena javnega interesa.”

Vir: Boj za kaj: za Luko Koper ali za status quo?, Siol.net, 1.7.2016.

Post a comment