Author: Visio institut

Sistemska korupcija v Sloveniji: značilnosti in posledice

Posted by Visio institut in Uncategorized

Vsaka prevlada posameznikov ali skupin nad določenim področjem aktivnosti družbe predstavlja grožnjo zlorabe pravic ostalih predstavnikov družbe. Monopoli ali drugačna prevlada predstavljajo nevarnost za zlorabo moči—tako v politični kot ekonomski sferi družbe. Kot taka je prevlada nevarnost omejevanja možnosti šibkejših posameznikov ali skupin, da bi…

Podjetništvo v Sloveniji

Posted by Visio institut in Članki, Gospodarstvo

Avtor: mag. Iztok Lesjak, direktor, Tehnološki park LjubljanaGlobalizacija Slovenija je tipičen predstavnik majhne ekonomije, tako je uspešnost slovenskega gospodarstva vse bolj usodno odvisna od uspešnosti podjetij pri njihovem prodoru na svetovne trge. Globalni konkurenčni pritiski motivirajo inovativna in prodorna start-up podjetja, da vse bolj iščejo…

»Mala šola« podjetništva

Posted by Visio institut in Članki, Gospodarstvo

Avtor: Iztok Hočevar Kaj je pravzaprav problem podjetništva v Sloveniji?V Sloveniji je veliko govora, da država prek nedelujočega pravnega sistema, slabe zakonodaje in pristojnih organov nadzora in regulatorjev ovira podjetniško aktivnost v državi. Vendar, ali je to res srž problema ali bolj izgovor? Ali smo…

Pot v podjetništvo, s.p. ali d.o.o.

Posted by Visio institut in Članki, Gospodarstvo

Avtor: mag. Jaka Cepec, asistent, Ekonomska fakulteta LjubljanaPri realizaciji podjetniške ideje se posamezniki srečajo s temeljno dilemo, katero pravnoorganizacijsko obliko izbrati, da bo omogočala uresničevanje njihove podjetniške ideje. Pri tem je odločitev odvisna predvsem od odgovora na vprašanje, ali izbrana organizacijska oblika omogoča preprosto in pregledno poslovanje…

Podjetniška klima v Sloveniji

Posted by Visio institut in Članki, Gospodarstvo

Avtor: mag. Aljoša Huber, direktor, Svetloba d.o.o.Prvotno razmišljanje, kateri del podjetniške klime v Sloveniji osvetliti, me je vodilo v smeri konkretnega izziva, ki ga ima podjetje Svetloba. Dialog z bankami pri uveljavljanju pristopa ‘plačuj s prihranki’ ali ‘pay as you go’. Priznamo, pričakovali bi hitrejšo…