dr. Janez Šušteršič

Janez Šušteršič je partner in svetovalec v podjetju RE-FORMA, d.o.o. in profesor ekonomske politike na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Leta 2012 je bil finančni minister Republike Slovenije. Od leta 2005 do 2007 je bil podpredsednik Odbora za ekonomsko politiko pri Svetu EU v sestavi finančnih ministrov (Ecofin). Med leti 2001 in 2007 je bil direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).

Njegova področja raziskovanja so javne finance, ekonomska politika in davčna politika. Je avtor številnih člankov in poglavij v knjigah ter se redno pojavlja kot kolumnist in komentator tako v domačih kot v tujih medijih. Njegovi znanstveni članki so med drugim objavljeni v revijah Public Choice, International Review of Law and Economics, China Economic Review in Kyklos.

Janez Šušteršič je doktoriral iz politične ekonomije tranzicije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Janez Sustersic