Knjigarna

Ekonomska svoboda sveta: letno poročilo 2017 na 258 straneh analizira 159 držav v obdobju 1980-2015 na petih področjih: obseg (para)države, pravni sistem in lastninske pravice, trdnost valut, svoboda mednarodne trgovine in predpisi (regulativa).

Poročilo Ekonomska svoboda sveta je prvič izšlo leta 1996 na pobudo treh Nobelovih nagrajencev iz ekonomije: Douglassa Northa, Gerryja Beckerja in Miltona Friedmana, vsakoletni izdaja pa spodbudi močno zanimanje javnosti in medijev po celem svetu.

Visio institut objavlja poročilo Ekonomska svoboda sveta v sodelovanju s svetovno Mrežo ekonomske svobode, v katero so vključene neodvisne organizacije iz 100-ih držav.

Poročilo temelji na podatkih, ki jih objavljajo državni statistični uradi in nato povzamejo mednarodne organizacije, kot so Freedom House, Reporterji brez meja, Svetovna banka, Transparency International, Svetovni gospodarski forum, Mednarodni denarni sklad, Združeni narodi, Evropska banka za obnovo in razvoj in Svetovna trgovinska organizacija.

Cena izvoda (Ekonomska svoboda sveta: letno poročilo 2017): 20 €

The Human Freedom Index 2017 na 391 straneh poda celostno oceno stanja svobode po svetu. Indeks zajema 159 držav s 79 kazalniki državljanskih in ekonomskih svoboščin, ki so razvrščeni v naslednje kategorije: 1. pravna država, 2. varnost, 3. gibanje, 4. religija, 5. zbiranje, združevanje in civilna družba, 6. Izražanje in informacije, 7. identiteta in razmerja, 8. obseg (para)države, 9. pravni sistem in lastninske pravice, 10. trdnost valute, 11. mednarodna trgovina in 12. regulativa.

Indeks svobode, katerega Visio institut iz Slovenije soizdaja, temelji izključno na javno dostopnih podatkih državnih statističnih uradov. Ker v nekaterih državah le-ti podatke objavljajo z večletno zamudo, so podatki prestavljeni v indeksu iz leta 2015. Podatki gredo nazaj do leta 2008, ko je bilo prvič mogoče zbrati dovoljšno število podatkov za oblikovanje indeksa človekove svobode.

Cena izvoda (The Human Freedom Index 2017): 20 €Za naročilo pošljite email na info@visio-institut.org, kjer navedete število izvodov in naslov, kamor jih želite prejeti, ter dodate potrdilo o plačilu. Plačilo nakupa lahko izvedete na bančni račun Visio instituta:

Upravičenec: Institut ekonomskih in strateških raziskav, Visio (Rojčeva ulica 18, 1000 Ljubljana, Slovenija)
Banka: Banka Koper (Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, Slovenija)
BIC/SWIFT banke: BAKOSI2X
IBAN bančnega računa: SI56 1010 0005 3939 076